IP riêng bảo đảm việc gửi mail thông suốt, Với 01 IP riêng sẽ giúp bạn hạn chế tối đa việc email gởi đi bị từ chối do địa chỉ IP nằm trong Black List

Có giao diện dành cho thiết bị di động và chứng thực SPF/ Domainkeys/ DKIM tăng độ tin cậy cho email.

Với dung lượng lưu trữ lớn cho phép 1 gởi đi và nhận được 1 lượng email lơn, đảm bảo hệ thống họat động luôn luổn định và nhanh chóng.

Các đặc tính của mail server

Cho phép cài đặt nhiều tên miền riêng (Domain Addon).

Không giới hạn số lượng người dùng (Email account).

Được cài đặt chứng thực SSL tăng độ bảo mật cho email.

Hỗ trợ quản trị dịch vụ 24/7.

Bảng giá Mail Server Việt Nam

Starter

 • Dung lượng50 GB
 • POP3 Accounts: Unlimited
 • Email Forwarder: Unlimited
 • Cài đặt300.000đ
 • Thanh toán 12 tháng12 x 800.000 đ
đặt mua

Advanced

 • Dung lượng100 GB
 • POP3 Accounts:Unlimited
 • Email Forwarder:Unlimited
 • Cài đặt300.000 đ
 • Thanh toán 12 tháng12 x 1.000.000 đ
đặt mua

Extremmer

 • Dung lượng250 GB
 • POP3 Accounts: Unlimited
 • Email Forwarder: Unlimited
 • Cài đặtMiễn phí
 • Thanh toán 12 tháng12 x 1.500.000 đ
đặt mua